Kiedy nie warto brać pożyczki?

Zastrzyk finansowy w postaci pożyczki może być pomocny w wielu trudnych, życiowych sytuacjach. Nie zawsze można być przygotowanym na zdarzenia losowe – ciężka choroba, zalanie mieszkania, poważna awaria samochodu. To sytuacje, w których dodatkowe finanse mogą być pomocne. Wiele osób posiada oszczędności, ale co, jeśli są one zamrożone? Niekiedy też zdarza się, że nieszczęścia chodzą parami i zaoszczędzone finanse nie są wystarczające na rozwiązanie problemu. Wówczas warto skorzystać z dodatkowego finansowania.

Skąd wiedzieć, kiedy nie warto brać pożyczki? Przede wszystkim mieć do tego rozwiązania podejście zdrowo rozsądkowe i nie decydować się na zaciąganie długu:

Gdy nie ma absolutnej konieczności – skorzystanie z pożyczki oznacza, nałożenie na siebie zobowiązania. Warto podjąć się takiej odpowiedzialności tylko wówczas, gdy sytuacja jest podbramkowa. Jeżeli masz możliwość zaoszczędzenia kwoty, którą chcesz pożyczyć, to zrób to.

Gdy nie ma się pewności, że zobowiązanie uda się w terminie spłacić – to podstawa przy rozpatrywaniu chęci jakiegokolwiek zobowiązania finansowego. Jeśli masz niestabilną sytuację zawodową lub musisz wywiązać się z innych należności, spłacenie pożyczki może okazać się dla ciebie trudne albo nawet niemożliwe.

Gdy koszty spłaty będą przytłaczające – nie warto brać pożyczki także, gdy jej warunki są dla Ciebie trudne do spełnienia, np. miesięczna składka jest zbyt wysoka lub wręcz nierealna do uwzględnienia w kosztach bieżących.

Gdy nie jest się pewnym na 100% wiarygodności instytucji, z której bierze się pożyczkę – jeżeli instytucja wydaje się niewiarygodna, nie warto się z nią wiązać. Jeżeli nie posiada adresu fizycznego siedziby, nie ma możliwości skontaktowania się z jej przedstawicielami lub nie widnieje w oficjalnych rejestrach gospodarczych, to nie warto korzystać z jej usług.

Nie należy demonizować brania pożyczek, jednak trzeba mieć do takiej formy finansowania zdrowe podejście. Jeśli nie jest się związanym innymi zobowiązaniami finansowymi, a kwota miesięcznej spłaty pozwala na normalne funkcjonowanie, to skorzystanie z zastrzyku finansowego nie musi być złym wyborem.