Jak zabezpiecza się pożyczki prywatne?

Różnice w formach zabezpieczenia kredytów pozabankowych uzależnione są przede wszystkim od wysokości kwoty, która nas interesuje. Jak więc najczęściej zabezpiecza się pożyczki prywatne?

Weksel

Jest to papier wartościowy, którego podpisanie zobowiązuje pożyczkobiorcę do zapłaty pożyczkodawcy określonej w nim kwoty. W przypadku braku spłaty pożyczki prywatnej może stać się on podstawą do skierowania sprawy do sądu.
Pewniejszą formą zabezpieczenia będzie weksel poręczony przez osobę trzecią.

Poręczenie cywilne

Pożyczka prywatna zabezpieczona przez poręcznie cywilne wymaga podpisania umowy, w której osoba trzecia, tj. poręczyciel, zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie uregulować zaciągniętego kredytu pozabankowego.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

W tym przypadku pożyczkobiorca już w momencie zaciągania pożyczki prywatnej wyraża zgodę na prowadzenie egzekucji z jego majątku – bez kierowania sprawy do sądu, jeśli nie spłaci zadłużenia w terminie. Konieczne jest podpisanie aktu notarialnego, w którym określony zostanie obowiązek zapłaty sumy pieniężnej bądź przekazania na rzecz pożyczkodawcy konkretnej rzeczy (np. nieruchomości). W akcie notarialnym wskazana może zostać również górna granica kwoty, o której wyegzekwowanie może ubiegać się pożyczkodawca.

Zastaw

Umowa pożyczki prywatnej może zostać podpisana pod zastaw ruchomości lub nieruchomości. Jako zabezpieczenie możemy więc wskazać w niej rzeczy ruchome takie jak maszyny czy samochód, jak również zbywalne prawa majątkowe, w których posiadaniu jest pożyczkobiorca.
Umowa pod zastaw nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego i obejmuje wpis do księgi wieczystej, stanowiący o przeniesieniu praw własności na pożyczkodawcę, jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane. Po spłacie zadłużenia wpis ten jest automatycznie wykreślany z księgi wieczystej.

W Zodiak Group oferujemy pożyczki prywatne pod zastaw różnego typu nieruchomości, dzięki którym mogą Państwo uzyskać pieniądze bez zaświadczeń o dochodach czy sprawdzaniu BIK i KRD.