Czym różnią się pożyczki prywatne od np. bankowych?

Gdy szukamy funduszy na sfinansowanie naszych potrzeb, mamy możliwość skorzystania z wielu różnych ofert. Czym jednak różnią się zobowiązania zaciągane przez nas w bankach lub Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych od pożyczek prywatnych?

Banki oraz SKOK-i mogą udzielać swoim klientom zarówno kredytów, jak i pożyczek gotówkowych. Pożyczki prywatne udzielane są natomiast przez firmy pożyczkowe, ale i prywatnych inwestorów – firmy i osoby fizyczne, czy też znajomych i członków rodziny. Poza tym w banku lub SKOK-u zobowiązania mogą mieć wyłącznie formę pieniężną.

Jakie są jeszcze różnice?

Regulacje prawne

Zobowiązania zaciągane w bankach oraz SKOK-ach regulowane są ustawą Prawo bankowe, z dnia 29 sierpnia 1997r. Pożyczki prywatne udzielane są na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego i traktowane są jako umowy cywilno-prawne.

 

Cel

Zaciągając kredyt w banku lub SKOK-u w większości przypadków musimy wskazać cel, na jaki chcemy wydać pieniądze (wyjątek stanowią kredyty gotówkowe udzielane na potrzeby konsumpcyjne). Dodatkowo instytucje te mają prawo sprawdzić, czy pieniądze zostały wydane przez kredytobiorcę zgodnie z ich określonym w umowie przeznaczeniem. Jeżeli kredytobiorca wydał środki na inny cel, kredytodawca może rozwiązać umowę kredytu i żądać natychmiastowego zwrotu pieniędzy.

Pożyczki prywatne mogą zostać wydane na dowolny cel, a pożyczkobiorca nie ma obowiązku wskazywania go w umowie.

 

Wysokość zobowiązania

Kredyty gotówkowe oraz konsolidacyjne, udzielane przez banki i SKOK-i, mogą być teoretycznie zaciągane na dowolny cel, jednak prawo bankowe ogranicza ich maksymalną wysokość.

W przypadku pożyczek prywatnych, ich wysokość uzależniona jest wyłącznie od umowy zawartej między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

 

Własność

Pieniądze oferowane przez banki i SKOK-i oddawane są wyłącznie do dyspozycji kredytobiorcy. Ich właścicielem przez cały okres trwania umowy pozostaje kredytodawca, z czego wynika m.in. fakt, że ma on prawo skontrolować ich wykorzystanie.

Fundusze, które otrzymujemy w ramach pożyczki prywatnej, na mocy umowy cywilno-prawnej stają się naszą własnością.