Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

Powodów, dla których zdecydujesz się na pożyczkę może być wiele. Często po prostu w danym momencie nie dysponujesz wystarczającymi finansami, ale w niedalekiej perspektywie sytuacja może się zmienić. Jednak Ty nie możesz lub nie chcesz czekać, bo okazja może uciec Ci sprzed nosa albo wymaga tego Twoja aktualna sytuacja. Wobec tego bierzesz pożyczkę, którą możesz spłacić wcześniej. Jak to zrobić? Czy to faktycznie opłacalne?

Wcześniejsza spłata pożyczki – jak do tego podejść?

Każda osoba, która zdecydowała się zaciągnąć zobowiązanie finansowe, ma prawo spłacić pożyczkę wcześniej – czyli przed upływem terminu spłaty ostatniej raty. Taka możliwość przysługuje każdej osobie w świetle prawa i dotyczy częściowego lub całkowitego spłacenia zobowiązania przed terminem ustalonym w umowie. Każdy, kto chce z tej możliwości skorzystać powinien zgłosić taki zamiar instytucji, w której zaciągnął zobowiązanie. Warto jeszcze przed podpisaniem umowy skonsultować tę kwestię z pożyczkodawcą. Sama spłata odbywa się dokładnie na tych samych zasadach, co opłacanie standardowych rat – z reguły po prostu kwota przelewu na konto bankowe pożyczkodawcy jest wyższa.

Czy wcześniejsza spłata pożyczki jest opłacalna?

Jest to zależne od różnych czynników. Istotne znaczenie ma fakt, że wcześniejsza spłata pożyczki ma wpływ na całkowity koszt pożyczki. Zaciągane zobowiązanie finansowe jest z reguły objęte dodatkowym oprocentowaniem. Jeżeli spłacisz je wcześniej, to obniża całkowity koszt pożyczki, a także może nieść za sobą korzyści finansowe. Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z września 2019 roku, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem wskazanym w umowie obniżone zostają te koszty, dotyczące skrócenia czasu obowiązywania umowy. Może to oznaczać, że otrzymasz z tego tytułu zwrot finansów. Ponadto im szybciej spłacisz zobowiązanie, tym szybciej Twój budżet domowy odczuje z tego powodu ulgę. Nie będziesz musiał też dłużej myśleć o wiążącym Cię obowiązku spłaty regularnych rat.