Czy do wzięcia pożyczki potrzebne jest Polskie obywatelstwo?

Mechanizm rynkowy oraz bieżąca sytuacja gospodarcza wpływają na powstawanie nowych instrumentów finansowych. Zwiększająca się liczba cudzoziemców w Polsce, przyczyniła się do wyklarowania się nowych potrzeb na rynku produktów finansowych, a konkretnie pojawiła się potrzeba skorzystania z pożyczki przez osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa. Czy aktualny rynek odpowiada na takie potrzeby? Czy do wzięcia pożyczki potrzebne jest polskie obywatelstwo?

Zdecydowanie tak! Posiadanie polskiego obywatelstwa, a co za tym idzie polskiego dowodu tożsamości, umożliwia skorzystanie z ofert finansowania dostępnych zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. Dla większości instytucji finansowych do podstawowych warunków dla udzielenia pożyczki konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz stałego zamieszkania na terenie Polski. Jednak nie jest to reguła a polskie prawo nie zakazuje żadnym przepisem udzielania pożyczek obcokrajowcom. W rzeczywistości warunki te ustalają pożyczkodawcy, którzy coraz częściej umożliwiają skorzystanie z zastrzyku finansowego rosnącej grupie potencjalnych klientów – obcokrajowców.

Z reguły od osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa i ubiegają się o pożyczkę, wymaga się:

Przed wypełnieniem wniosku o pożyczkę warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, jakie dana instytucja posiada wobec osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. W ten sposób można lepiej przygotować się oraz uniknąć ewentualnych przykrych rozczarowań, które zazwyczaj wynikają z braku rozpoznania co do warunków, jakie musi spełnić pożyczkobiorca. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w placówkach oraz w rozmowie telefonicznej z konsultantem infolinii.