Czy bezrobotni mogą starać się o pożyczkę?

Status bezrobotnego ma osoba, której dane znajdują się w rejestrze osób bezrobotnych ani też nie jest zatrudniona przez żaden podmiot i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Mając na uwadze tę definicję można wnioskować, że takim osobom nie udziela się pożyczek. Z drugiej strony to właśnie oni mogą najbardziej potrzebować wsparcia finansowego.

Czy bezrobotni mogą starać się o pożyczkę?

Oczywiście! Wykorzystując możliwości, jakie daje internet każdy może złożyć wniosek. Niektóre firmy umożliwiają bowiem ubieganie się o pożyczki dla osób bezrobotnych, ponieważ stosują system przyznawania finansowania w formie oświadczeniowej, a więc w oparciu o dowód osobisty i numer PESEL, mając na uwadze przedział wiekowy i to, czy dana osoba się w nim mieści. Wprowadzanie fałszywych danych jest bezcelowe, ponieważ zdecydowana większość instytucji finansowych weryfikuje dane wprowadzone do formularza online. Ponadto wiele z nich – na podstawie informacji z dowodu osobistego – może sprawdzić czy ubiegający się o finansowanie ma źródło dochodu, a także historię kredytową.

Czy pożyczka udzielana jest bezrobotnym?

Banki nie oferują takiego produktu finansowego, natomiast niektóre firmy pożyczkowe decydują się na takie rozwiązanie. Większość ofert tego rodzaju posiada cechy wspólne, takie jak:

Rachunek bankowy pozwala instytucjom finansowym dostarczyć informacji w zakresie między innymi finansów dostępnych na koncie, ewentualnych oszczędności. Warunki przyznania określonej kwoty osobie bez pracy mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej, która oferuje taki produkt. Nie każdy bezrobotny otrzyma pożyczkę, o którą się stara. Firma, świadcząca tego rodzaju usługi musi mieć pewność, że należność zostanie spłacona – dlatego warto wykazać posiadanie oszczędności bądź wpływy środków, np. od rodziny, z tytułu renty, z tytułu rekompensaty, itp.